Test av fep-dc88 (MathML i ActivityPub) fra WordPress

WordPress-instikket ActivityPub (AP) tillater fra versjon 1.0.2 mer eller mindre alle HTML-elementer, dvs. en kan legge til MathML. Det blir da opp til AP-mottakeren, f.eks. Mastodon, om en skal fjerne disse elementene, noe de fleste pr. i dag vil gjøre.

Forslaget FEP-dc88: Formatting Mathematics forsøker å rydde opp i det ved å beskrive hvordan MathML kan tilbys, eller alternativt strippes slik at en kun står igjen med innholdet i <annotation> som ofte da vil inneholde en mer tekstlig representasjon.

Følgende er fra eksempelet i FEP-dc88:

LaTeX i <annotation>:

I have a truly marvelous proof that xn+ynznx^n + y^n \ne z^n which this note is too small to contain!

AsciiMath i <annotation>:

I have a truly marvelous proof that xn+ynznx^n + y^n ≠ z^n which this note is too small to contain!

Eksemplene over vil nok i de fleste tilfellene se litt rare ut siden <math> pr i dag blir fjernet. Unntaket er f.eks. mathstodon.xyz


Publisert

i

av

Kommentarer

Ett kommentar til “Test av fep-dc88 (MathML i ActivityPub) fra WordPress”

  1. […] Mer tilfeldig test av fep-dc88 (MathML i ActivityPub) fra WordPress. […]