Stikkord: MathML Core

  • Andregradsligning

    Forsøker varianter hvor MathML-elementene brytes opp vha. linjeskift og innrykk. Først uten noe oppbryting innen avsnittet: En andregradsligning a⋅x2+b⋅x+c=0a \cdot x^{2} + b \cdot x + c = 0 hvis a≠0a \neq 0 kan løses vha: x1,2=−b±b2−4⋅a⋅c2⋅ax_{1,2} = {{-b \pm {\sqrt {b^{2} – 4 \cdot a \cdot c}}} \over {2 \cdot a}} Linjeskift: En andregradsligning…

  • Eulers

    Mer tilfeldig test av fep-dc88 (MathML i ActivityPub) fra WordPress. Dot operator (U+22C5) Eulers formel er ei⋅π=cosx+i⋅sinxe^(i*pi) = cos x + i*sin x, hvor x=πx = pi gir ei⋅π=–1e^(i*pi) = -1. Invisible times (U+2062) Eulers formel er ei⁢π=cosx+i⁢sinxe^(i*pi) = cos x + i*sin x, hvor x=πx = pi gir ei⁢π=–1e^(i*pi) = -1.

  • Test av fep-dc88 (MathML i ActivityPub) fra WordPress

    WordPress-instikket ActivityPub (AP) tillater fra versjon 1.0.2 mer eller mindre alle HTML-elementer, dvs. en kan legge til MathML. Det blir da opp til AP-mottakeren, f.eks. Mastodon, om en skal fjerne disse elementene, noe de fleste pr. i dag vil gjøre. Forslaget FEP-dc88: Formatting Mathematics forsøker å rydde opp i det ved å beskrive hvordan MathML…