Andregradsligning

Forsøker varianter hvor MathML-elementene brytes opp vha. linjeskift og innrykk.

Først uten noe oppbryting innen avsnittet:

En andregradsligning ax2+bx+c=0a \cdot x^{2} + b \cdot x + c = 0 hvis a0a \neq 0 kan løses vha:

x1,2=b±b24ac2ax_{1,2} = {{-b \pm {\sqrt {b^{2} – 4 \cdot a \cdot c}}} \over {2 \cdot a}}

Linjeskift:

En andregradsligning a x 2 + b x + c = 0 a \cdot x^{2} + b \cdot x + c = 0 hvis a 0 a \neq 0 kan løses vha:

x 1,2 = b ± b 2 4 a c 2 a x_{1,2} = {{-b \pm {\sqrt {b^{2} – 4 \cdot a \cdot c}}} \over {2 \cdot a}}

Linjeskift og innrykk:

En andregradsligning a x 2 + b x + c = 0 a \cdot x^{2} + b \cdot x + c = 0 hvis a 0 a \neq 0 kan løses vha:

x 1,2 = b ± b 2 4 a c 2 a x_{1,2} = {{-b \pm {\sqrt {b^{2} – 4 \cdot a \cdot c}}} \over {2 \cdot a}}

MathML er generert vha Temml


Kommentarer

Eitt svar til “Andregradsligning”

  1. @aslakr@aslakr.folk.ntnu.no Hos mathstodon.xyz som har implementert #FEPdc88 så ser det omtrent slik ut: