Stikkord: Temml

  • Andregradsligning

    Forsøker varianter hvor MathML-elementene brytes opp vha. linjeskift og innrykk. Først uten noe oppbryting innen avsnittet: En andregradsligning a⋅x2+b⋅x+c=0a \cdot x^{2} + b \cdot x + c = 0 hvis a≠0a \neq 0 kan løses vha: x1,2=−b±b2−4⋅a⋅c2⋅ax_{1,2} = {{-b \pm {\sqrt {b^{2} – 4 \cdot a \cdot c}}} \over {2 \cdot a}} Linjeskift: En andregradsligning…