Stikkord: WordPress

 • code eller preformatted

  Hva slipper greiest igjennom, en blokk med code eller preformatted?

 • activitypub_delete_actor

  Når WP_CRON er slått av og disse kjører istedenfor vha. wp-cli i en crontab-jobb hvert 5 minutt så ser en at det er litt aktivitet fra f.eks. mastodon.social for kontoer som blir slettet. Følgende: gir da:

 • Hindre WP Super Cache å endre HTTP-felt

  Når en bruker WP Super Cache så vil ikke nødvendigvis HTTP-felt taes vare på. Kanskje spesielt viktig hvis en ønsker å styre Cache-Control ved hjelp av f.eks. innstikksmodulen Cache-Control.

 • WP Super Cache på NFS

  Denne WordPress-installasjonen kjører kanskje på den nesten treigeste måten man kan kjøre WP. Filene ligger på NFS, Apache-en kjører MPM prefork med PHP i mod_php. Samtidig er DISABLE_WP_CRON satt til true og cronkjøringa overlatt til wp cron event run –due-now som er satt til å kjøre hvert andre minutt i en crontab. Dette hjelper kanskje…

 • Latter

  Et gammelt lydopptak med barnelatter

 • Andregradsligning

  Forsøker varianter hvor MathML-elementene brytes opp vha. linjeskift og innrykk. Først uten noe oppbryting innen avsnittet: En andregradsligning a⋅x2+b⋅x+c=0a \cdot x^{2} + b \cdot x + c = 0 hvis a≠0a \neq 0 kan løses vha: x1,2=−b±b2−4⋅a⋅c2⋅ax_{1,2} = {{-b \pm {\sqrt {b^{2} – 4 \cdot a \cdot c}}} \over {2 \cdot a}} Linjeskift: En andregradsligning…