Standard

Forskjell på status og standard?

Dette er standard