Kategori: meta

 • code eller preformatted

  Hva slipper greiest igjennom, en blokk med code eller preformatted?

 • activitypub_delete_actor

  Når WP_CRON er slått av og disse kjører istedenfor vha. wp-cli i en crontab-jobb hvert 5 minutt så ser en at det er litt aktivitet fra f.eks. mastodon.social for kontoer som blir slettet. Følgende: gir da:

 • WP Super Cache på NFS

  Denne WordPress-installasjonen kjører kanskje på den nesten treigeste måten man kan kjøre WP. Filene ligger på NFS, Apache-en kjører MPM prefork med PHP i mod_php. Samtidig er DISABLE_WP_CRON satt til true og cronkjøringa overlatt til wp cron event run –due-now som er satt til å kjøre hvert andre minutt i en crontab. Dette hjelper kanskje…

 • Eulers

  Mer tilfeldig test av fep-dc88 (MathML i ActivityPub) fra WordPress. Dot operator (U+22C5) Eulers formel er ei⋅π=cosx+i⋅sinxe^(i*pi) = cos x + i*sin x, hvor x=πx = pi gir ei⋅π=–1e^(i*pi) = -1. Invisible times (U+2062) Eulers formel er ei⁢π=cosx+i⁢sinxe^(i*pi) = cos x + i*sin x, hvor x=πx = pi gir ei⁢π=–1e^(i*pi) = -1.

 • Test av fep-dc88 (MathML i ActivityPub) fra WordPress

  WordPress-instikket ActivityPub (AP) tillater fra versjon 1.0.2 mer eller mindre alle HTML-elementer, dvs. en kan legge til MathML. Det blir da opp til AP-mottakeren, f.eks. Mastodon, om en skal fjerne disse elementene, noe de fleste pr. i dag vil gjøre. Forslaget FEP-dc88: Formatting Mathematics forsøker å rydde opp i det ved å beskrive hvordan MathML…

 • ActivityPub-innstikk for WordPress når 1.0

  Innstikket som gjør at WordPress kan integreres i fediverset har etterhvert fått stempelet 1.0 under Automattic-parablyen.