Eulers

Mer tilfeldig test av fep-dc88 (MathML i ActivityPub) fra WordPress.

Dot operator (U+22C5)

Eulers formel er eiπ=cosx+isinxe^(i*pi) = cos x + i*sin x, hvor x=πx = pi gir eiπ=1e^(i*pi) = -1.

Invisible times (U+2062)

Eulers formel er eiπ=cosx+isinxe^(i*pi) = cos x + i*sin x, hvor x=πx = pi gir eiπ=1e^(i*pi) = -1.


Publisert

i

av