Stikkord: Euler

  • Eulers

    Mer tilfeldig test av fep-dc88 (MathML i ActivityPub) fra WordPress. Dot operator (U+22C5) Eulers formel er ei⋅π=cosx+i⋅sinxe^(i*pi) = cos x + i*sin x, hvor x=πx = pi gir ei⋅π=–1e^(i*pi) = -1. Invisible times (U+2062) Eulers formel er ei⁢π=cosx+i⁢sinxe^(i*pi) = cos x + i*sin x, hvor x=πx = pi gir ei⁢π=–1e^(i*pi) = -1.