Stikkord: ActivityPub

  • activitypub_delete_actor

    Når WP_CRON er slått av og disse kjører istedenfor vha. wp-cli i en crontab-jobb hvert 5 minutt så ser en at det er litt aktivitet fra f.eks. mastodon.social for kontoer som blir slettet. Følgende: gir da:

  • Test av fep-dc88 (MathML i ActivityPub) fra WordPress

    WordPress-instikket ActivityPub (AP) tillater fra versjon 1.0.2 mer eller mindre alle HTML-elementer, dvs. en kan legge til MathML. Det blir da opp til AP-mottakeren, f.eks. Mastodon, om en skal fjerne disse elementene, noe de fleste pr. i dag vil gjøre. Forslaget FEP-dc88: Formatting Mathematics forsøker å rydde opp i det ved å beskrive hvordan MathML…