activitypub_delete_actor

Når WP_CRON er slått av og disse kjører istedenfor vha. wp-cli i en crontab-jobb hvert 5 minutt så ser en at det er litt aktivitet fra f.eks. mastodon.social for kontoer som blir slettet.

Følgende:

wp cron event list \
  --fields=hook,next_run_relative,args
Code language: Bash (bash)

gir da:

En teksttabell over wp-cron-aktivitetet som ligger i køa. Her dreier det seg om activitypub_delete_actor_interactions som kommer fra mastodon.social
Resultatet fra wp cron event list

Kommentarer

2 kommentarer til “activitypub_delete_actor”

  1. @aslakr@aslakr.folk.ntnu.no Det at https://wordpress.org/plugins/syntax-highlighting-code-block/ legger til «Code Language: …» fungerer ikke helt. En kunne kanskje brukt https://schema.org/SoftwareSourceCode for å legge til metadata?