Stikkord: wp-cli

  • activitypub_delete_actor

    Når WP_CRON er slått av og disse kjører istedenfor vha. wp-cli i en crontab-jobb hvert 5 minutt så ser en at det er litt aktivitet fra f.eks. mastodon.social for kontoer som blir slettet. Følgende: gir da: