Stikkord: Mastodon

  • Test av fep-dc88 (MathML i ActivityPub) fra WordPress

    WordPress-instikket ActivityPub (AP) tillater fra versjon 1.0.2 mer eller mindre alle HTML-elementer, dvs. en kan legge til MathML. Det blir da opp til AP-mottakeren, f.eks. Mastodon, om en skal fjerne disse elementene, noe de fleste pr. i dag vil gjøre. Forslaget FEP-dc88: Formatting Mathematics forsøker å rydde opp i det ved å beskrive hvordan MathML…