ÆØÅ m.m. i LaTeX

Det kan være noe upraktisk å skrive og lese {\o} for «ø», {\aa} for «å». Tidligere var det vanlig å bruke latin1, men nyere LaTeX kan en en bruke utf8 som inputenc. Det betyr ikke at en kan skrive full unicode, men det vil i de fleste tilfeller dekke behovet for vesteuropa.

NB! Dette ble opprinnelig skrevet i 2008, da med pdflatex som utgangspunkt. Moderne implementasjoner slik som lualatex har utf8 som standard så kan en kanskje se bort fra alt dette.

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{hyperref}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\begin{document}

\section*{Cummings’s elektriske vogn.}

I Chicago har en bekjendt elektriker, \emph{G. K.
Cummings}, nylig fuldført et elektrisk kjøretøi, som
siges at tilfredsstille alle fordringer til en god og
hurtig befordring, og af hvilken vi efter
\emph{Electrical Review, N. Y}., her gjengiver en
afbildning.

Strømmen leveres af et akkumulatorbatteri på 200
ampére-timer; det er anbragt under vognsæderne, og
motoren er en seriedynamo på 24 volt, som afgiver 2 h.k.
Motorens aksel bærer et drev med tænder af råt lær, der
griber ind i jernhjulet på en mellemaksel, som veden
kjede sætter baghjulenes vognaksel i bevægelse. Denne er
delt og for synet med en friktionskobling, hvorved det
blir muligt, at hvert af baghjulene kan dreie sig
uafhængig af det andet, og herved opnåes, at man kan
styre vognen med den største sikkerhed. Den
tilbagelægger 15 à 20 km. i timen.

\end{document}
Code language: TeX (tex)

Normalt vil LaTeX være satt opp med å bruke OT1, dvs Donald Knuths orginale Computer Modern fontenkoding. Det gir en PDF som vil inneholde endel «juks» for å få til bokstaver slik som «å», «é» osv. Det betyr at det blir vanskelig kunne søke etter ord som inneholder disse bokstavene, og klipp & lim vil gi f.eks. «˚a» for «å». Det første kan ha praktisk betydning for hva diverse søkemotorer indekserer.

Spesifisér derfor T1 for fontenc.

Med det samme legg til pakken textcomp slik at en blir lettere å skrive f.eks. €¥.

\usepackage{textcomp}
\usepackage[T1]{fontenc}Code language: TeX (tex)

Forskjellen kan kanskje ikke sees ved første øyeblikk, men kan testes ut ved å se på de to PDF-ene. Forsøk f.eks. å søke etter ordet «råt».


Kommentarer

4 kommentarer til “ÆØÅ m.m. i LaTeX”

 1. […] About « æøå m.m. i LaTeX […]

 2. krølle avatar
  krølle

  Hei. Jeg får likevel ikke til å skrive æ, ø eller å. Jeg må gjøre dem om til {\aa} osv. som du skriver.

  Jeg ser likevel at du i eksempelet ditt ikke behøver dette. Hva er trikset?

  Jeg har installert MacTex og brker texShop.

  Eksempel:

  \documentclass[a4paper,norsk,11pt,twoside]{article}
  \usepackage[T1]{fontenc}
  \usepackage{textcomp}
  \usepackage[utf8]{inputenc}
  \usepackage[norsk]{babel}
  \usepackage {graphicx}

  \author {k}
  \title {kk}
  \date {\today}

  \begin {document}
  \maketitle

  {\aa} funker men ikke å.

  \end {document}

  får da feilmelding

 3. krølle, du må være sikker på at «Encoding» er satt til UTF-8 under «Preferences…».

 4. Magnus Løberg avatar
  Magnus Løberg

  Hei, jeg får til å søke fram en ø i pdf som jeg har skrevet i latex dokumentet mitt ved å bruke \usepackage[utf8]{inputenc} og setter encoding i emacs (aquamacs) til utf8.

  Takk for fin infoside!