Stikkord: lualatex

  • ÆØÅ m.m. i LaTeX

    Det kan være noe upraktisk å skrive og lese {\o} for «ø», {\aa} for «å». Tidligere var det vanlig å bruke latin1, men nyere LaTeX kan en en bruke utf8 som inputenc. Det betyr ikke at en kan skrive full unicode, men det vil i de fleste tilfeller dekke behovet for vesteuropa.