Intro til LaTeX

Vi starter med det enkleste dokumentet en kan lage i LaTeX med en tekst om en ny og spennede elektrisk bil tatt i fra Teknisk Ukeblad fra noen år tilbake.

\documentclass{article}

\begin{document}
\begin{center}Cummings's elektriske vogn.\end{center}

I Chicago har en bekjendt elektriker, 
\emph{G. K. Cummings}, nylig fuldf{\o}rt 
et elektrisk kj{\o}ret{\o}i, som siges at 
tilfredsstille alle fordringer til en god 
og hurtig befordring, og af hvilken vi 
efter \emph{Electrical Review, N. Y.}, 
her gjengiver en afbildning.

\end{document}Code language: TeX (tex)

Hvis en har fått satt opp pdftex/pdflatex til å genere A4-pdf (21 × 29,7 cm), vil plassering av siden være litt feil siden TeX som standard generer en Letter (8½ x 11″ ≈ 21,6 x 27,9 cm). Legg til hyperref og pdflatex vil vite hvilken papirstørrelse en bruker, dvs. Letter, som kanskje egentlig ikke er det en vil ha.

\documentclass{article}
\usepackage{hyperref}Code language: TeX (tex)

Legg til a4paper og ting blir slik en normalt vil ha det.

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{hyperref}Code language: TeX (tex)
utsnitt av article1-1.pdf
utsnitt av article1-2.pdf

Kommentarer

Ett kommentar til “Intro til LaTeX”

  1. […] hyperref, som nevnt tidligere, slik at pdftex generer riktig geometri på PDF-fila. Problemet er at det vil være veldig […]