article-1-1

Den enkleste bruken av article, uten spesielle hensyn til tegnsett, språk e.l.