Kategori: software

  • Bug in Firefox 3 b5 when showing MathML

    It seems like there is a bug when reading MathML in Firefox 3b5. Select some of the text and the brackets, [ ], around the arrays grows to the correct size.

  • Underskog.no

    Via en nøkkelordet (tag) underskogsafari2005, la jeg merke til at det er noen som driver et nettsted http://underskog.no/ . Dette ser ut som en dugnadsbasert (social software) oversikt over hva som skjer, i første omgang rettet mot Oslo. Det vil si den innholder oversikt over konserter og andre arrangementer som brukerene legger til og redigerer.…