Kategori: software

 • Bug in Firefox 3 b5 when showing MathML

  It seems like there is a bug when reading MathML in Firefox 3b5. Select some of the text and the brackets, [ ], around the arrays grows to the correct size.

 • ÆØÅ m.m. i LaTeX

  Det kan være noe upraktisk å skrive og lese {\o} for «ø», {\aa} for «å». Tidligere var det vanlig å bruke latin1, men nyere LaTeX kan en en bruke utf8 som inputenc. Det betyr ikke at en kan skrive full unicode, men det vil i de fleste tilfeller dekke behovet for vesteuropa.

 • Intro til LaTeX

  Vi starter med det enkleste dokumentet en kan lage i LaTeX med en tekst om en ny og spennede elektrisk bil tatt i fra Teknisk Ukeblad fra noen år tilbake.

 • Underskog.no

  Via en nøkkelordet (tag) underskogsafari2005, la jeg merke til at det er noen som driver et nettsted http://underskog.no/ . Dette ser ut som en dugnadsbasert (social software) oversikt over hva som skjer, i første omgang rettet mot Oslo. Det vil si den innholder oversikt over konserter og andre arrangementer som brukerene legger til og redigerer.…