Skilt for Sluppen hvor det står http://www.sluppen.no/ (ikke https)

Sluppen

Det ville vel i de fleste tilfellene ha vært nok å oppgi sluppen.no?

Det vil si det er kanskje unødvendig å oppgi protokoll, slik som http, når alt uansett vidersender til riktig protokoll og adresse.

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Location: https://sluppen.no/
Server: Microsoft-IIS/10.0
X-Powered-By: ASP.NET
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Headers: Content-Type
Date: Wed, 26 Jun 2024 09:42:23 GMT
Content-Length: 142

Code language: HTTP (http)
HTTP/2 301 
content-type: text/html; charset=UTF-8
location: https://www.sluppen.no/
server: Microsoft-IIS/10.0
x-powered-by: ASP.NET
access-control-allow-origin: *
access-control-allow-headers: Content-Type
date: Wed, 26 Jun 2024 09:42:23 GMT
content-length: 146

Code language: HTTP (http)
HTTP/2 200 
cache-control: private
content-type: text/html; charset=utf-8
server: Microsoft-IIS/10.0
set-cookie: ASP.NET_SessionId=ltn5vyf1rn0tvb4dabh0qlfc; path=/; HttpOnly; SameSite=Lax
x-powered-by: ASP.NET
access-control-allow-origin: *
access-control-allow-headers: Content-Type
date: Wed, 26 Jun 2024 09:42:23 GMT
content-length: 66324

Code language: HTTP (http)