Stikkord: HTTP

  • Sluppen

    Sluppen

    Det ville vel i de fleste tilfellene ha vært nok å oppgi sluppen.no? Det vil si det er kanskje unødvendig å oppgi protokoll, slik som http, når alt uansett vidersender til riktig protokoll og adresse.

  • Hindre WP Super Cache å endre HTTP-felt

    Når en bruker WP Super Cache så vil ikke nødvendigvis HTTP-felt taes vare på. Kanskje spesielt viktig hvis en ønsker å styre Cache-Control ved hjelp av f.eks. innstikksmodulen Cache-Control.