Stikkord: Sluppen

  • Sluppen

    Sluppen

    Det ville vel i de fleste tilfellene ha vært nok å oppgi sluppen.no? Det vil si det er kanskje unødvendig å oppgi protokoll, slik som http, når alt uansett vidersender til riktig protokoll og adresse.