Stikkord: XHTML

  • Test av MathML direkte i WordPress

    Test av MathML direkte i WordPress

    Denne blogteksten i har jeg lagt inn samme MathML som i jeg har brukt tidligere, men denne gangen plassert den rett i teksten istedenfor å bruke <object>. Det betyr at den nok ikke vil vises i selve bloggen siden denne ikke er XHTML, men vil kanskje funke i http://planet.idi.ntnu.no/ som i større grad kan garantere…