Stikkord: Opera

  • Test av MathML direkte i WordPress

    Test av MathML direkte i WordPress

    Denne blogteksten i har jeg lagt inn samme MathML som i jeg har brukt tidligere, men denne gangen plassert den rett i teksten istedenfor å bruke <object>. Det betyr at den nok ikke vil vises i selve bloggen siden denne ikke er XHTML, men vil kanskje funke i http://planet.idi.ntnu.no/ som i større grad kan garantere…

  • Bug in Firefox 3 b5 when showing MathML

    It seems like there is a bug when reading MathML in Firefox 3b5. Select some of the text and the brackets, [ ], around the arrays grows to the correct size.