• Via en nøkkelordet (tag) underskogsafari2005, la jeg merke til at det er noen som driver et nettsted http://underskog.no/ . Dette ser ut som en dugnadsbasert (social software) oversikt over hva som skjer, i første omgang rettet mot Oslo. Det vil…

  • Siden digitalkameraet mitt kollapset, sannsynligivs pga litt for mye pussestøv, må jeg finne på andre fototing jeg kan leke seg med. En ting en kan gjøre er å leke seg med kryssfremkalling, dvs. få en diasfilm (E-6) fremkalt som negativfilm…