Blosxomintro

Hovedprinsippet med blosxom-lignende bloggprogramvare er omtrent som følger:

  1. putter standard tekstfiler (e.l varianter slik som textile mm) en katalogstruktur, eventuelt underkataloger som definerer kategorier.
  2. basert på fildato og første linja i tekstfila som tittel på «artikkelen» generes da artikkeldagbok/-logg.

Eks. tirsdag 10. juni 2004 legges en tekstfil «torsk.txt» med innholdet:

Torsk

I går spiste vi torsk til middag.

(En eksempelartikkel).
Code language: ren tekst (plaintext)

i blosxomdatakatalogen «~/blogdata/mat/torsk.txt».

Artikkelen vil da teoretisk kunne nåes vha. følgende adresser:

  • https://example.org/blog/mat/#torsk
  • https://example.org/blog/2004/#torsk
  • https://example.org/blog/2004/06/10/#torsk
  • https://example.org/blog/mat/torsk.html

Det var den korte introen.