Stikkord: MarsEdit

  • MarsEdit 5

    En ny versjon av MarsEdit som har bedre støtte for micro.blog, men ikke direkte støtte for f.eks. Mastadon, men via. WordPress-plugin ActivityPub så ender denne posten opp som en post som kan publiseres/leses av en mastadoninstans. Tror jeg.