Skrivere og OS X Mountain Lion

1. Gå til «Systemvalg» -> «Utskrift og skanning».
2. Trykk på + og «Legg til skriver eller skanner…».
3. Velg «IP».

Fyll så ut følgende:

– Adresse: `printhost.idi.ntnu.no`
– Protokoll: «Internet Printing Protokol -IPP»
– Kø: `/printers/`[^skrivernavn]
– Navn/Plassering er valgfritt og gjelder kun hva du kaller skriveren lokalt på din maskin.
– Bruk: «Generisk Postscript-skriver»

![](http://folk.ntnu.no/aslakr/wp-content/uploads/2013/02/skrivere-osx-ml-1.png)

[^skrivernavn]: Navnet på skriverkø/skrivernavn finner man ved å gå til . F.eks. `itv254` for skriveren som befinner seg på postrommet.

Etter at man har trykket «Legg til» vil man for tiden få en feilmeldingen:

> **Kan ikke verifisere skriveren på nettverket.**
>
> Kan ikke koble til «printhost.idi.ntnu.no» på grunn av en feil. Vil du likevel legge til skriveren?

Velg «Fortsett».

![](http://folk.ntnu.no/aslakr/wp-content/uploads/2013/02/skrivere-osx-ml-2.png)

![](http://folk.ntnu.no/aslakr/wp-content/uploads/2013/02/skrivere-osx-ml-3.png)