I front, et svenskt 70 km/t hastighetsskilt, hvor tallet 7 er klistret over et annet tall. Skiltet har rød sirkel og gul bakgrunn. Det gror mose på skiltet. Uskarpt i bakgrunnen går det en person i hvis jakke i regnet.
Mosegrodd 70 km/t